Wykresy flash 3D statystyki

fstats v1.0

fstats v1.0

fstats jest darmowym komponentem flash na stronę www, który wyświetla wykresy na twojej stronie. Sam komponent SWF dla strony internetowej można używać i rozpowszechniać bez żadnych ograniczeń i 100% za darmo. aplikacja flash do rysowania wykresów jest prosta w użyciu a jednocześnie jest bardzo uniwersalna. Dodatkowo aplikacja rysuje wykresy w sposób dynamiczny i dlatego jest bardzo szybka i niewielkich rozmiarów. Dzięki 11 parametrom, które można dowolnie ustawiać. Można ustawić styl wykresu, sposób wyświetlania, oraz kolory i kilka innych rzeczy które opiszę w dalszej części i w przykładach. W zależności od ilości danych można użyć odpowiedniego pliku wykresu fstats1, 2, 3 lub 4. W naszych przykładach użyliśmy formatu 1:2 czyli plik fstats2.swf. Pliki te można także dowolnie skalować i rozciągać zmieniając wartości width i height w kodzie html.

Pobierz fstats.zip (134KB)

Paczka zip zawiera pliki:

 • index.html, cs.css i folder "im" (ta strona + pliki graficzne),
 • fstats1.swf, fstats2.swf, fstats3.swf, fstats4.swf (pliki do generowania wykresów formaty 1:1,1:2,1:3,1:4),

  Wersję ze skryptem PHP do zliczania statystyki rocznej i miesięcznej oraz skryptem wyświetlającym PHP można nabyć na tej stronie:
  http://www.flashstar.pl/f/pro/  Opis używanych parametrów:

  Wszystkie parametry i wartości umieszczamy w zmiennej Flash vars:
  vars=P1|P2|P3|P4|P5|P6|P7|P8|P9|P10|P11|V1a=V1b|V2a=V2b|V3a=V3b...
  Każdy parametr czy wartość musi być odddzielona znakiem |
  Aby wykres został narysowany w zmiennej FlashVars musi znależćsię 11 parametrów a po nich przynajmniej dwie wartości na podstawie których aplikacja narysuje wykres. Nie ma ograniczeń co do ilości podawanych wartości ale aby aplikacja działała w miarę szybko powinno ich nie być więcej niż 500. Wartości powinny być liczbami całkowitymi lub dziesiętnymi w formacie (x.xx), wartości dziesiętne z przecinkami zostaną zamienione na całkowite liczby poprzez zaokrąglenie. Nie można w aplikacji używać znaków specjalnych jak ( ?,&,|,=).  Przykład 1 :

  Wszystkie 11 parametrów ustawiamy na 0 i dodajemy 12 wartości reprezentujące miesiące w roku. To tylko przykład ponieważ można podać dowolną ilość wartości i dowolne nazwy dla nich.
  "vars=0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|343=STYCZEŃ|297=LUTY|279=MARZEC|270=KWIECIEŃ|249=MAJ| 250=CZERWIEC|178=LIPIEC|237=SIERPIEŃ|194=WRZESIEŃ|252=PAŹDZIERNIK|128=LISTOPAD|356=GRUDZIEŃ"
  Przykład 2 :

  Podajemy te same wartości ale zmieniamy parametry. Pierwsze trzy parametry to etykiety nazw dla osi Y,X i etykiety głównej. Ustawiamy je na "Oś-Y", "Oś-X","TYTUŁ WYKRESU". Jeśli nie mamy zbyt wielu wartości dla wykresu można użyć parametru p11 i pokazać wszystkie wartości i ich nazwy (ustaw na 1). Przy większej ilości danych wartości będą nachodzić na siebie i wykres będzie nieczytelny.
  "vars=Oś-Y|Oś-X|TYTUŁ WYKRESU|0|0|0|0|0|0|0|1|343=STYCZEŃ|297=LUTY|279=MARZEC|270=KWIECIEŃ|249=MAJ| 250=CZERWIEC|178=LIPIEC|237=SIERPIEŃ|194=WRZESIEŃ|252=PAŹDZIERNIK|128=LISTOPAD|356=GRUDZIEŃ"
  Przykład 3 :

  Domyślnie ustawiony jest kolor nazw wartości i osi na czarny (parametr p4=0). Zmienimy go na bardziej pasujący do tła strony (pr4=333333). Domyślny parametr p6 był równy 0 zmieniając go zmieniamy styl wykresu na inny. Zmieńmy go na 1 i aplikacja będzie rysować wykres "punktowy 2D" (p6=1)
  "vars=Oś-Y|Oś-X|TYTUŁ WYKRESU|333333|0|1|0|0|0|0|1|343=STYCZEŃ|297=LUTY|279=MARZEC|270=KWIECIEŃ|249=MAJ| 250=CZERWIEC|178=LIPIEC|237=SIERPIEŃ|194=WRZESIEŃ|252=PAŹDZIERNIK|128=LISTOPAD|356=GRUDZIEŃ"
  Przykład 4 :

  Zmienimy teraz styl wykresu na "słupkowy 2D" (p6=2). Dodajmy także inny kolor dla rysowanego wykresu na niebieski (p10=6699ff), domyślnie jest to czarny (p10=0)
  "vars=Oś-Y|Oś-X|TYTUŁ WYKRESU|333333|0|2|0|0|0|6699ff|1|343=STYCZEŃ|297=LUTY|279=MARZEC|270=KWIECIEŃ|249=MAJ| 250=CZERWIEC|178=LIPIEC|237=SIERPIEŃ|194=WRZESIEŃ|252=PAŹDZIERNIK|128=LISTOPAD|356=GRUDZIEŃ"
  Przykład 5 :

  Zmienimy teraz styl wykresu na "liniowy 3D" (p6=3). Dodajmy także kilka lini poprzecznych w tle (p5=3), domyślnie bez lini (p5=0). Oznaczmy także wartość średnią kolorem żółtym (p9=ffff99) domyślnie wyłączone (p9=0)
  "vars=Oś-Y|Oś-X|TYTUŁ WYKRESU|333333|3|3|0|0|ffff99|6699ff|1|343=STYCZEŃ|297=LUTY|279=MARZEC|270=KWIECIEŃ|249=MAJ| 250=CZERWIEC|178=LIPIEC|237=SIERPIEŃ|194=WRZESIEŃ|252=PAŹDZIERNIK|128=LISTOPAD|356=GRUDZIEŃ"
  Przykład 6 :

  Zmienimy po raz kolejny styl wykresu na "słupkowy 3D" (p6=4). Dodajmy także kolor zielony dla max. wartości i wartości wzrostów (p7=00ff66) domyślnie wyłączony (p7=0).
  "vars=Oś-Y|Oś-X|TYTUŁ WYKRESU|333333|3|4|00ff66|0|ffff99|6699ff|1|343=STYCZEŃ|297=LUTY|279=MARZEC|270=KWIECIEŃ|249=MAJ| 250=CZERWIEC|178=LIPIEC|237=SIERPIEŃ|194=WRZESIEŃ|252=PAŹDZIERNIK|128=LISTOPAD|356=GRUDZIEŃ"
  Przykład 7 :

  Zmienimy po raz kolejny styl wykresu na "punktowy 3D" (p6=5). Dodajmy także kolor czerwony dla min. wartości i wartości spadków (p8=ff3333) domyślnie wyłączony (p8=0).
  "vars=Oś-Y|Oś-X|TYTUŁ WYKRESU|333333|3|5|00ff66|ff3333|ffff99|6699ff|1|343=STYCZEŃ|297=LUTY|279=MARZEC|270=KWIECIEŃ|249=MAJ| 250=CZERWIEC|178=LIPIEC|237=SIERPIEŃ|194=WRZESIEŃ|252=PAŹDZIERNIK|128=LISTOPAD|356=GRUDZIEŃ"
  Przykłady :

  Jak widać w zamieszczonych przykładach możliwości ustawień kolorów i stylów wykresów są prawie nieograniczone. Można nimi dowolnie żąglować i zmieniać w zależności od potrzeb. Należy jedynie pamiętać o prawidłowej kolejności parametrów i odpowiednim wpisywaniu wartości oddzielonych znakiem "=". Zapraszamy do zakupu skryptu statystyki w którym nie trzeba nic ustawiać gdyż skrypt robi to automatycznie. W zakupionym pakiecie otrzymujesz skrypt do zliczania statystyki miesięcznej i rocznej oraz skrypt do ich wyświetlania. (fstatspro nie wymaga bazy danych. Wystarczy serwer z obsługą PHP).


  http://www.flashstar.pl/f/fstats/pro/

  INNE KOMPONENTY FLASH:

  Pozostałe komponenty znajdziesz na: http://www.flashstar.pl/f/